سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی خرمیان – گروه فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان، پژوهشکده فیزیک مرکز تحقیقات فیزیک
شاهین آتشبار تهرانی – گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، پژوهشکده فیزیک مرکز تحقیقات فیز

چکیده:

در این مقاله به نقش بسط لگاریتمی جواب معادلة DGLAP برای تابع ساختار غیریکتا و محاسبة آن در Q ثابت با استفاده از دادههای آزمایشگاهی میپردازیم . ا داشتن تابع ساختار غیریکتا در فضای ملین ممنت، امکان تعیین ضرایب نامعین با استفاده از روش چند جملهایهای برنستین در فضای ممنت n فراهم میآید . نتایج محاسبات ما در مورد تابع ساختار غیریکتا، سازگاری خوبی با نتایج آزمایشگاهی سالهای اخیر در فضای x بیورکن دارد