سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز میرزا –
فردوس رضائی حسین آبادی –

چکیده:

در این مقاله به مطالعه ی معادلات فوکر- پلانک تعمیم یافته و متناظر با یک آنتروپی کلی به شکل تابعی از آنتروپی تسالیس می پردازیم. حل های مانا و وابسته به زماناین معادله نیز به دست آمده اند.