سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی رضایی – کارشناسی ارشد جمعیت و توسعه دانشگاه شیراز

چکیده:

اشتغال و بیکاری یکی از مهمترین مسایل پیش روی جوامع امروزی می باشد که می تواند پیامدهای اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی مختلفی را به دنبال داشته باشد. دوعامل عمده ای که می تواند این وضعیت را ایجاد نمایند یکی رشد بالای جمعیت در یک برهه زمانی و دیگری عدم برنامه ریزی مناسب اقتصادی – اجتماعی است این دو عامل در حال حاضر در کنار هم موجب افزایش روزافزون بیکاری درکشور ایران شده است. استان کردستان یکی از استانهایی است که در حال حاضر با این مساله روبروست نرخ رشد سالانه سه درصدی بیکاری در این استان می تواند مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، جمعیتی و فرهنگی متنابهی را به دنبال داشته باشد رفع این مشکلات نیازمند مطالعه و برنامه ریزی دقیق علمی می باشد. در این مقاله برانیم تا به بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری و عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، جمعیتی و سیاسی موثر بر این پدیده بپردازیم. و از سوی دیگر نگاهی نیز بر تأثیر این پدیده بر مهاجرت جوانان بیاندازیم این مطالعه براساس داده های موجود (رسمی) می پردازد.