سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

چکیده:

سیر تحول اندیشه حفاظت و بهسازی محیط زیست ، دلالت دارد بر این امر که شرط اولیه رسیدن به توسعه پایدار حضور موثر و فعال آحاد جامعه است. قاعده اصلی آن است که مردم با هم شریک
باشند و از زمین و منابع آن مراقبت کنند. نقش محوری انسان و نیازهای او یکی از مهمترین ابعاد بیانیه (ریو) می باشدولذا مشارکت و تعهد پذیری در دستیابی به این هدف ، امری است اجتناب ناپذیر، چرا که هویت و فرهنگ توسعه پایدار دلالت دارد بر مشارکت.
جوانان سرمایه های ذهنی هر جامعه جهت تحقق و دستیابی به آرمان های غایی میباشند وحضور آنها در ابعاد مختلف جامعه روح و انرژی تازه ای را به همراه خواهد داشت و این خود کارآیی و تحولات را در پی می آورد. تشویق جوانان به پذیرش مسیولیت و تعهد در کلیه ابعاد توسعه پایدار باعث می شود که ایده های جدید و نوینی مطرح شوند و این در حالی است که جهت دهی مثبت و سازنده جوانان توان و نیروی آنها را برای فعالیت بیشتر خواهد کرد. در نظر گرفتن نقش کلیدی نیروهای جوان باعث ارتقا و تداوم مسیرهای مناسب فعلی خواهد گردید و لذا می بایست امکانات و تسهیلات بیشتری جهت سامان دهی به این بخش در نظر گرفته شود تا حضور جوانان بیش از پیش نظام مند و یکپارچه گردد.
دسترسی جوانان به انواع آموزش ها و به کار بستن اقدامات ابتکاری در کشور یکی از روش های مطلوبی است که در کاهش بیکاری فعلی جوانان نقش ارزنده ای دارد.تدوین و اجرای چنین روش های مثبتی در سطح کشور پدید آورنده فرصت های جدید برای اشتغال خلاق جوانان می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که روش ها و رویکردهای مثبت و موثر در انگیزه سازی جوانان جهت حضور فعال در کلیه ابعاد توسعه پایدار به دقت مدنظر قرار گیرد و در عین حال مشکلات و موانع موجود نیز بررسی شوند.