سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مصداقی نیا – دکترای مهندسی بهداشت محیط- استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
سیمین ناصری – دکترای مهندسی شیمی- دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رامین نبی زاده – دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط
نعمت اله جعفرزاده – دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

در این مقاله با عنایت به مجموعه تجارب سالیان اخیر در ایران و جهان، فرآیندهای زیستی مبتنی بر جذب کربنی و رشد چسبیده در تصفیه فاضلاب معرفی و تشریح گردیده است. در ضمن توانایی ها و ویژگیهای ذاتی و کاربردی هر دو فرآیند مورد بحث واقع شده است. در تشریح مزایا و نقاط ضعف سیستمها مبنای مقایسه، سیستم لجن فعال متعارف که امروزه استفاده از آن بسیار رایج است، مدنظر قرار گرفته است. فرآیندهای ترکیبی لجن فعال و پودر کربن فعال و همچنین فرآیندهای مبتنی بر فیلم میکروبی علیرغم نقاط قوت بسیار هنوز در عرصه صنعت تصفیه فاضلاب در کشور مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنین در مقاله به کاربرد روز افزون فرایندهای مزبور در سایر کشورها در تصفیه فاضلابهای صنعتی مختلف اشاره گردیده است. با توجه به موارد و مستندات ارائه شده لزوم اقبال طراحان و دست اندرکاران صنعت آب و فاضلاب به استفاده از قابلیت های تجربه شده چنین فرآیندهایی مورد تاکید قرار گرفته است. در ضمن راهکارهایی در خصوص ظرفیت سازیهای لازم در جهت بسط و گسترش چنین سیستمهایی در کشور از دیدگاه پژوهشی و اجرایی مطرح گردیده است.