مقاله جوانمردي، مترادف ها و مولفه هاي آن در متون عرفاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: جوانمردي، مترادف ها و مولفه هاي آن در متون عرفاني
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق عارفان
مقاله جوانمردي عارفان
مقاله فتوت
مقاله صوفي
مقاله سخاوت
مقاله وفاي به عهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي مهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در متون عرفاني، جوانمردي و فتوت مترادف با عارف و صوفي به کار رفته است و جوانمردي را ويژگي انسان عارف وانسان آينه گون دانسته اند که اسما و صفات الهي را نشان مي دهد. اين پژوهش درصدد يافتن سابقه اين تفکر و برداشت و نيز يافتن معاني مولفه هاي جوانمردي در متون عرفاني است.
از بررسي متون عرفاني به شيوه کتابخانه اي اين نتيجه به دست آمد چنانکه اصول اعتقادي و بيشتر فروع رفتاري صوفيه، برگرفته از تعليمات دين مبين اسلام است، اين سجيه اخلاقي نيز از آموزه هاي قرآن مجيد، احاديث نبوي و ائمه گرفته شده است و مهمترين مولفه هاي آن نديدن خود، انصاف دادن و انصاف نخواستن، بخشش و بخشندگي، امانتداري، پاکدامني و وفاي به عهد، عيب پوشي و نگهداشت حرمت سالمندان و اکرام مهمان است.