سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اصغر بسالت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی حاج عباسی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین خوشگفتار – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلودگی خاک ها به هیدروکربن های نفتی، یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی در برخی از نقاط کشور، بهویژه در اطراف پالایشگاه های نفت، نظیر پالایشگاه نفت تهران می باشد . وجود این آلاینده ها در خاک می تواند سبب بروز سمیت برای انسان ها و سایر موجودات زنده شده و موجبات آلودگی منابع آب های سطحی و زیرزمینی را نیز فراهم آورند، لذا باید به نحوی از محیط زیست حذف گردندجهت دستیابی به حداکثر کاهش در آلاینده های نفتی موجود در خاک در روش گیاه پالایی، باید گیاهان به گونه ای انتخاب شوند که قابلیت رشد و آدابته شدن با محیط آلوده را داشته باشند و نسبت به آلاینده های موجود در منطقه، مقاوم بوده و نیز حداکثر جوانه زنی، رشد و توسعه و سطح ویژه ریشه را داشته باشند