سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباسعلی نوری نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

چکیده:

پدیده جوانه زدن زود هنگام دانه های گیاهی زراعی در مزرعه را جوانه زنی پیش از برداشت می نامند. این پدیده معمولا در واکنش به شرایط نامساعد زمان برداشت اتفاق می افتد و یکی از عوامل محدود کننده تولید غذات بویژه در مناطق مرطوب جهان به حساب می آید به طوری که بیش از ۲۷ میلیون هکتار از اراضی زیر کشت غلات دنیا در معرض خسارت جوانه زنی پیش از برداشت قرار دارند. اگرچه در حالت عادی و شرایط ضروری جوانه زنی شاخصی از توانایی بذر برای تولید گیاه جدید محسوب می شود اما از آنجایی که در این فرایند چنین بذر از حالت سکوون به شکل متابولیسمی فعال تغییر می کند جوانه زنی نابهنگام کیفیت محصول اقتصادی نهایی را کاهش می دهد.