مقاله جواني جمعيت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: جواني جمعيت در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جواني جمعيت
مقاله پرسمان اقتصادي- اجتماعي
مقاله تركيب سني
مقاله آزمون ورتهايم
مقاله آزمون ورنه
مقاله سالخوردگي جمعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي ارسي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مشخصات بارز جوامع جهان سوم، جواني جمعيت آن ها مي باشد، يعني جمعيتي كه در گروه هاي سني كمتر از ۱۵ساله قرار دارد. جواني جمعيت خود به عنوان يك پرسمان پيچيده اجتماعي در برابر جوامع جهان سوم قرار دارد. اين پيچيدگي هم به طور عيني در حال حاضر در ابعاد مختلف نمود پيدا مي كند و هم در دراز مدت و آينده بسياري از برنامه ها را با ضعف يا شكست مواجه مي نمايد.
تركيب سني جمعيت كشورها با درجه توسعه يافتگي آن ها در ارتباط است به اين معنا كه هر چه يك كشور توسعه يافته تر باشد از درصد جمعيت زير ۱۵ سال آن كاسته مي شود و به جمعيت دو گروه ديگر افزوده مي شود. پايه گذار اين انديشه ورتهايم جمعيت شناس و جامعه شناس هلندي است. به نظر وي حداقل ۴۰ درصد جمعيت كشورهاي توسعه نيافته در سنين كمتر از ۱۵ سال قرار دارند و بدين سان آزمون ۴۰ درصد يا آزمون ورتهايم به وجود آمد.
براي تشخيص جواني جمعيت ايران از دو شاخص ورتهايم و ورنه استفاده شده است . محاسبات بر اساس سرشماري هاي ۸۵-۱۳۳۵  و آمارگيري جاري جمعيت سال ۱۳۷۰ بوده است.
جمعيت ايران در دوره ۴۵-۱۳۳۵ به طرف جوان شدن حركت كرده است. شدت جواني جمعيت در دور ه ۶۵-۱۳۳۵ بيشتر شده است. و در دوره ۵۵-۱۳۴۵ ساخت جوان معقولي به خود گرفته بود. سرانجام در دوره ۷۵-۱۳۶۵ به تدريج از شدت جواني جمعيت كاسته شده است و در دوره ۸۵-۱۳۷۵ كاهش شدت جواني جمعيت بيشتر شده است.
اصولا جواني يا سالخوردگي جمعيت پرسمان ها و مشكلات مختلفي را از نقطه نظر برنامه ريزي هاي اجتماعي و اقتصادي و بويژه سرمايه گذاري هاي مملكتي به وجود مي آورد. حدود ۵۰ درصد جمعيت جوان در يك كشور جهان سومي در توليد و افزايش آن نقشي ندارند و صرفا مصرف كننده هستند. در جمعيت هاي جوان مرگ و مير كودكان بسيار بالا و اميد زندگي به شدت پايين است. ساخت سني جوان سرمايه گذاري هاي عظيمي در جهت ارايه خدمات بهداشتي، آموزشي، رفاهي و مسكن براي جمعيت (۱۴-۰) ساله ها نياز دارد.