سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید سبک روح – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشگاه مازندران و مهندسی بین ال
سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه مازندران
سیدجمال حسینی پور – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه مازندران

چکیده:

توجه به توسعه روز افزون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در جهان وایجاد استانداردهای تخصصی این زمینه در کشورهای توسعه یافته مانند امریکا نیاز به پژوهش بیشتر درکشورهای درحال توسعه اسلامی همچون ایران به شدت احساس می شود . همانطور که می دانیم خطوط لوله در ایران رتبه اول را درخاورمیانه دارا می باشد وبا توجه به در پیش بودن خط انتقال لوله صلح توجه بیشتری را در زمینه تحقیقات صنعتی نیازمند است . استفاده از روش های سنتی نصب خطوط لوله نمی تواند حجم کاری پروژه های آینده کشور را پوشش دهد . با توجه به چشم اندازه بیست ساله نظام باید سعی شود در صنایع ای که در کشور بیشترین توجه را به خود اختصاص می دهد به خود کفایی برسیم . دراین مقاله از روشهای متفاوت اتصال لوله به صورت همزمان استفاده شده است تا با عنایتی که دولت ومتخصصان این زمینه مبذول می دارند بتوانیم به روشی ملی برای اتصالی باحداقل زمان نصب ، تنش پسماند ، اعوجاج و خستگی برسیم ونیاز ما در کشور به جوشکار مهارت بالاوشرکت های خارجی در این زمینه ، کاهش یابد .