سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرمصطفی حسینیون – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
منوچهر شاهمیری – کارشناس ارشد مهندسی مواد – جوشکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
کاظم سعیدنژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسماعیل رحیمی – مدیر واحد تحقیق و توسعه کارخانه صنعتی آما

چکیده:

در این تحقیق طراحی و ساخت الکترود، نحوه جوشکاری تعمیری، حصول پارامترهای جوشکاری مناسب و بهینه دما و زمان بازپخت با بدست آوردن حداکثر مقاومت سایشی و سختیبدون ایجاد ترک در لبه های برشی قالب فولاد ICD5 حاصل گردیده است.
نتایج بدست آمده نشا ن می دهد که با استفاده از الکترود طراحی شده ، فازهای مارتنزیتی و کاربیدی مشخص شده بوسیله عکسهای میکروسکپی آزمایش XRD حجم زیادی از ساختار جوش را در بر می گیرد که با انجامعملیات بازپخت مناسب در دمای بهینه ۵۵۰ درجه سانتی گراد و زمان ۳ ساعت، سختی بالای جوش و در نهایت مقاومت به سایش بالا را در لبه های برش قالب بدون ایجاد ترک فراهم می نماید.