سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اطهره دادگری نژآد – عضو هیئت علمی بخش مهندسی متالورژی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار شرفی – استادیار بخشمهندسی متالورژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا پروین – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سیدان – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اغلب سازه های صنعتی از قطعات مختلف (ریختگی ،آهنگری شده ، نوردی و…) تشکیل شده اند که با روشهای مختلفبه یکدیگر متصل می شوند . یکی از بهترین روشهای اتصال دایم ، انواع جوشکاری می باشد که به صورت دستی و ماشینی انجام می گیرد . یکی از متداولترین روشهای جوشکاری استفاده از قوسالکتریکی می باشد در این تحقیق نمونه هایی از فولاد فنر به روش TIG و با استفاده از ER70S-6 : Filer metal و با آمپراژ متفاوت جوشکاری شدند . سپس بر روی نمونه های جوشکاری شده تست ضربه و کشش و سختی سنجی انجام شد . علاوه بر این تست خوردگی به روش الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسودینامیک بر روی نمونه ها انجام گردید و سپس ریز ساختار و آنالیز منطقه جوش توسط SEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد کهافزایشآمپراژ تا حد بهینه باعثبهبود خواصمیگردد