سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر موسوی – کارشناس دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد صفری – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامحسین برهانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

وجود عناصر کرم ومولیبدن در فولاد AISI 4130، باعث افزایش کربن معادل و سختی پذیری آن می گردد. در جوشکاری فولادهای غیر همجنس باید انتخاب صحیح پارامترهای جوشکاری برای ایجاد اتصال مطلوب و مشکلاتی نظیر نفوذ کربن و یا عناصر آلیاژی در اثر قرار گرفتن در دمنای بالا را مد نظر قرار داشت. در این تحقیق فولاد فوق به فولاد کربنی جوشکاری گردید و سپس سختی و ساحتار میکروسکوپی اتصال، پس از جوشکاری و پس از عملیات حرارتی تنش گیری در سه دمای متفاوت، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد کهس از جوشکاری سختی پاسهای بالایی ، بیشتر است و با افزایش دمای تنش گیری شاهد افزایش افت سختی می باشیم. به علاوه ،تنش گیری موجب نفوذ کربن از سمت فولادکربنی به سمت فلز جوش می شود که با افزایش دمای تنش گیری، نفوذ کربن بیشتر است.