سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر قره داغی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده پردیس
سیدعلی اصغر اکبری موسوی – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده پردیسفنی دانشگاه ت
سیدفرشید کاشانی بزرگ – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده پردیسفنی دانشگاه ت
محمد مسطوری – محقق

چکیده:

جوشکاری لیزر یکی از روشهای جوشکاری ذوبی پیشرفته است که از اشعه لیزر استفاده میکند و برای اتصالات ظریف و با دقت زیاد مناسب است. ناحیه تحت تأثیر حرارتHAZ)بسیار کوچکدارد و اغلب فلزات را میتوان با این روشجوشکاری کرد. در این تحقیق، از جوشکاری لیزرNd:YAGپالسی برای اتصالدهی فولاد زنگنزن ۳۰۴ استفاده شده است. شکل اتصال لببهلبو به صورت دایرهای می باشد.هدف از این تحقیق بدست آوردن شرایط بهینه جوشکاری جهت تحقق جوش مطلوب است. بدین منظور تأثیر متغیرهای جوشکاری لیزر از قبیل سرعت جوشکاری و ولتاژ دستگاه (توان لیزر) در عمق جوش مورد بررسی قرار گرفته و مقدار بهینه متغیرها بدست آمده است. با افزایش سرعت جوشکاری و کاهش ولتاژ عمق نفوذ کم میشود. در نهایت با بررسی اتصالهای مختلف شرایط بهینه حاصل شده است. بوسیله آزمایشات متالوگرافی نوع دانه های فلز جوش در سرعت های جوشکاری متفاوت مورد بررسی قرار گرفته اند.