سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج ستاری فر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله جوشکاری نفوذی یک آلیاژ فعال به فولاد زنگ نزن آوستنیتی ۳۲۱ با استفاده از لایه واسطه و در محیط خلأ بررسی شده است. دمای نگه داری در محدودهء ۹۰۰-درجه سانتی گراد۸۰۰ و زمان نگه داری بین یک تا دو ساعت بوده است. بانداتصالی حاصله مورد آزمایشات مکانیکی و موادی قرار گرفت و ساختار و استحکام آن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که نمونه جوشکاری شده در دمای ۹۰۰ و زمان یک ساعت، بیشترین استحکام برشی و کمترین میزان سختی را در ناحیه اتصالی دارد. با شرایط یکسان، نمونه جوشکاری شده با فیلر درمقایسه با نمونه جوشی بدون فیلر، افزایش تدریجی سختی در ناحیه اتصالی را به همراه پیوستگی اتصال در سرتاسر باند داراست که نشا ندهنده مزیت استفاده از لایه واسطه است.