سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدکاظم بشارتی گیوی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
ناصر صادقیان – دانشجوی دکتری ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
مرتضی حاجی کرم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اش

چکیده:

جوشکاری آلیاژهای برنجی به صورت ذوبی بسیار مشکل است. بزرگترین مشکل جوش ذوبی ، تبخیر روی در طی جوشکاری می باشد، همچنین بعد از جوشکاری، قسمت جوش، متخلخل خواهد بود. جوشکاری همزنی اصطکاکی که امروزه به عنوان یک روش جدید گسترش یافته است به حل این مشکل کمک میکند. در این جوشکاری هیچگونه ذوبی در ناحیه اتصال دو فلز اتفاق نمی افتد. در تحقیق حاضر، جوش همزنی اصطکاکی بر روی ورق برنج با ضخامت پایین مورد بررسی قرار گرفته است. اثرات سرعت دورانی و سرعت خطی مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از انجام جوش، تستهای سختی سنجی و کشش بر روی آن انجام گرفته و با مقادیر حاصل از ماده پایه مقایسه شده است. سختی در منطقه جوش نسبت به فلز پایه بهبودی نسبی یافته و استحکام آلیاژ برنج به علت پدیده همزنی در اثر دوران ابزار جوشکاری در ناحیه جوش اندکی کاهش نشان میدهد.