سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا طاهری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
حمید مدرس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

بسط داده شده و با استفاده از تابع پتانسیل لنارد – جونز روشی جدید برای پیشگوئی کشش سطح ی Davis دراین مقاله تئوری جونز در بازه دمائی گسترده ای – جونز بدست آمده است. با استفاده از مدل حاصل، کشش سطحی سیالات لنارد – سیالات لنارد محاسبه و نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده اند . نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی همخوانی بسیار خوبی داشته که جونز نشان می دهد . – کارآمدی مدل را برای پیشگوئی سیالات لنارد