سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۴۳

نویسنده(ها):

حسن دانائی فرد –

چکیده:

مفهوم استراتژی پدیده ای است عاریه ای از بخش خصوصی که در یکی دو دهه اخیر در مدیریت دولتی مورد توجه اندیشمندان و اندیشه ورزان قرار گرفته است. این مفهوم ریشه در عقلانیت اقتصادی داشته که عقلانیت برتر در قاموس مدیریت بخش خصوصی محسوب می شود. مدیریت دولتی، مجری و مشاور دولت در چرخه خط مشی های عمومی هر کشور است. خط مشی های عمومی صرفا بر عقلانیت اقتصادی استوار نیستند، آنها عقلانیت سیاسی ، عقلانیت قانونی، عقلانیت حرفه ای، عقلانیت اخلاقی و اخلاقی دینی را باید مد نظر قرار دهند. مدیریت در بخش دولتی نیز که مجری این سیاست هاست باید در استراتژیهای اجرای این سیاستها، آمیخته ای از عقلانیت را مد نظر قرار دهد. این مقاله با بحث از رویکردهای اصلی به مدیریت در بخش دولتی، انواع عقلانیت و استراتژیها را بهم پیوند می دهد و نتیجه گیری می کند که این پیوند بایستی چنان ماهرانه برقرار شود که مشروعیت مدیریت دولتی، مشروعیت نظام سیاسی را ارتقا دهد.