سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه خطیب‌زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی پلیمر
مسعود بخاراییان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

در این مقاله به بررسی اجمالی روش جوهرزدائی شیمیائی که تولید مواد مضر در محیط زیست می کند، می پردازیم و سپس به بررسی پارامترهای موثر در جوهرزدائی آنزیمی به عنوان روشی سازگار با محیط زیست و قدرتمندتر در جوهرزدائی کاغذهای چاپ شده توسط تونرها می باشد، می پردازیم برای رسیدن به شرایط مطلوب درجوهرزدائی آنزیمی از بین عوامل موجود تاثیر عوامل مهمترPH و دما در Tappi Brightnessبررسی شدو شرایط مطلوب با استفاده از نرم افزار طراحی آزمایش تاگوچی ذکر گردید.