مقاله جوهر زدايي آنزيمي کاغذ روزنامه باطله در مقايسه با روش شيميايي متداول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: جوهر زدايي آنزيمي کاغذ روزنامه باطله در مقايسه با روش شيميايي متداول
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوهرزدايي
مقاله كاغذ روزنامه باطله
مقاله آنزيم سلولاز
مقاله خواص نوري
مقاله خواص فيزيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپور ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: رسالتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سراييان احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق جوهرزدايي کاغذ روزنامه باطله به دو روش شيميايي متداول و آنزيمي مورد بررسي قرار گرفت. تيمار شيميايي کاغذ روزنامه باطله با استفاده از مواد شيميايي در زمانهاي مختلف۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقيقه، درصد خشکي ۱۰ درصد، دما ۵۰±۱ درجه سانتي گراد همراه با شستشو، شناورسازي و ترکيب شستشو و شناورسازي انجام شد. اين در حالي است که تيمار آنزيمي با استفاده از آنزيم سلولاز در غلظت هاي مختلف ۰٫۰۲۵، ۰٫۰۵، ۰٫۱ و۰٫۲  درصد (بر اساس وزن خشک کاغذ باطله)، محدوده pH 5 – ۵٫۵، زمانهاي مختلف ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقيقه، درصد خشکي ۱۰ درصد، دما ۵۰±۱ درجه سانتي گراد همراه با شستشو انجام گرفت. مقايسه نتايج خواص نوري تيمارهاي بهينه شيميايي و آنزيمي نشان داد که خميرهاي کاغذ جوهرزدايي شده به روش شيميايي متداول داراي درجه روشني بيشتر و زردي بيشتر مي باشند. همچنين خميرهاي کاغذ جوهرزدايي شده به روش شيميايي متداول کاغذهاي حجيم تر، ضخيم تر و با مقاومت به عبور هواي بيشتري را نتيجه داد.