سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسن نظری – مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده:

اجرای سدهای بزرگ در حال حاضر مستلزم مشخص کردن شرایط هیدرولیکی و هیدرومکانیکی توده سنگ است. آزمایش های لوژن بطور گسترده و با شرایط گوناگون در سازند آغاجاری در اعماق گوناگون اجرا شده است. همچنین نتایج تزریقات آزمایشی آب بندی و تحکیمی اجرائی جزء مستندات ستفاده شده در تهیه این مقاله هستند. رفتار توده سنگ در طی عبور سیال و پدیده جک هیدرولیکی بویژه در مقاطع نخست، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس ملاحظات انجام شده و تفسیر شرایط نفوذپذیری وابسته به فشار و نیز تزریقات آزمایشی و اجرائی (تحکیمی) در محدوده فشارهای اجرا شده در آزمایشات لوژن شکست هیدرولیکی رخ نداده است. در تزریقات آزمایشی تحکیمی نیز در مراحل آزمایشی شکست هیدرولیکی انجام و در طرح نهایی فشار مطابق با این معیار طرح و از شکست سنگ جلوگیری شده است. رفتار غالب نتایج حاکی از رفتارهای اتساعی و خطی در آزمایشات لوژن و در نهایت مفهوم جک هیدرولیکی در فرآیند تزریق است.