مقاله حاجي آقا، برساخته اي گفتماني يا نمونه نوعي بورژوازي ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي هنر و ادبيات (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۳۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: حاجي آقا، برساخته اي گفتماني يا نمونه نوعي بورژوازي ملي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتمان چپ
مقاله حزب توده ايران
مقاله امپرياليسم
مقاله سرمايه داري
مقاله فاشيسم
مقاله بورژوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهيان شاپور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر درباره رابطه صادق هدايت و حزب توده ايران و تاثير گفتمان چپ به واسطه اين حزب بر آثار دوره دوم هدايت، يعني آثاري كه در دهه ۱۳۲۰ نوشت، به خصوص حاجي آقا است. در اين مقاله، نشان مي دهيم كه چگونه گفتمان حزب توده در زمينه سرمايه داري بر نحوه شكل گيري شخصيت حاجي آقا در مقام تيپ سرمايه دار موثر بوده است. به عبارتي، چگونگي برساخته شدن يك شخصيت را از خلال گفتماني مسلط نشان مي دهيم و مشخص مي كنيم كه آنچه در اين رمان خلق مي شود، نه بازنمايي آدمي مشخص در واقعيت بيروني ، كه بازنمايي قواعد چگونه ديدن چنين آدمي است. در اين مقاله، نشان مي دهيم كه چگونه گفتمان حزب توده در زمينه سرمايه داري بر نحوه شكل گيري شخصيت حاجي آقا در مقام تيپ سرمايه دار موثر بوده است. به عبارتي، چگونگي برساخته شدن يك شخصيت را از خلال گفتماني مسلط نشان مي دهيم و مشخص مي كنيم كه آنچه در اين رمان خلق مي شود، نه بازنمايي آدمي مشخص در واقعيت بيروني ، كه بازنمايي قواعد چگونه ديدن چنين آدمي است.