سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مرجان عسکری ایلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر-ایران
عین الله حسامی – دانشکده کشاورزی-واحد شوشتر- دانشگاه آزاد اسلامی – شوشتر- ایران

چکیده:
موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجهکارشناسان خقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده . احساس ناامنی در جامعه ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکهنابهنجاری ها و رفتاهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس واحساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می نمایند. همان طوریکه اگر پنجره ایاز ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهداماجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد . اینکه جرایم در مناطق حاشیه ایبسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه دردادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد.