سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ستاره – گروه فیزیک، دانشگاه کردستان
ابوذر فلاح پور – گروه فیزیک، دانشگاه کردستان

چکیده:

حالت های همدوس نقش مهمی در فیزیک کوانتم بازی می کنند. با مطالعه گروه های دینامیکی و ایجاد روابط جبری برای این گروه ها ، می توانیم حالت های همدوس را مشخص کنیم. در این مقاله گروه دینامیکی را برای یک ذره باردار در میدان مغناطیسی یکنواخت مشخص کرده و حالت های همدوس را برای مسئله مورد نظرمان بدست می آوریم.