مقاله حاکميت و جامعه در شعر و انديشهي فرخي يزدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۲۰۵ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: حاکميت و جامعه در شعر و انديشهي فرخي يزدي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميرزا محمد فرخي يزدي
مقاله حاکميت مشروطه
مقاله انقلاب کارگري – دهقاني
مقاله نمادهاي ملي و مذهبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميرزا محمد فرخي يزدي، يکي از معروفترين شاعران ادبيات کارگري زبان فارسي است. در اين نوشته به تحليل حاکميت مطلوب فرخي يزدي مي پردازيم و سير تحول انديشه سياسي او را در مراحل مختلف حيات سياسي اش نشان مي دهيم و حاکميت مشروطه مورد نظر او، اصول و ارکان اين شيوه حکومت و علل شکست آن را از ديدگاه شاعر، بررسي مي كنيم. سپس دلايل گرايش فرخي به انديشه انقلاب تکاملي مشروطه و موضع منتقدانه او را در مقابل انديشه اقتدارگرايي يا حکومت قدرت و طرح جمهوري بيان مي كنيم. در نهايت علل و انگيزه هاي طرفداريش از انديشه هاي کمونيستي و ابعاد مختلف اين تفکر با استناد به آثار مکتوب، بخصوص اشعارش ارزيابي مي گردد. همچنين براي نشان دادن عمق انديشه هاي سياسي او به بررسي و تحليل کاربرد نمادهاي ملي – مذهبي و شيوه بهره گيري از اين نمادها در راستاي تحقق انديشه هاي شاعر مي پردازيم.