سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی علاالدینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهر
احمد آقاکاردان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناو

چکیده:

آنچه مسلم است این که فرایندهای یادگیری در موفقیت سازمان ها نقش موثری ایفا می کنند امروزه این فرایندها در قالب سیستم های آموزش الکترونیکی تحقق می یابند در دورانی که سرمایه های فکری با ارزش ترین دارایی سازمان ها محسوب می شوند توجه ویژه به ریسک ها و تهدیداتی که ممکن است آموزش الکترونیکی در سازمان با آنها مواجه شود نکته عجیبی نیست. دراین پژوهش ما درصدد هستیم که با مطالعه متدولوژی موجود در زمینه توسعه آموزش الکترونیکی اصول حاکمیت فناوری اطلاعات را به فرایندهای آموزش الکترونیکی تعمیم داده در نهایت چهارچوبی را برای بکارگیری این فناوری در سازمان ها همسو یا استراتژی های کسب و کار انها و به منظور مدیریت بهینه ریسک های پیاده سازی و نگهداری سیستم مربوطه، ارایه دهیم این چهارچوب باید مستقل از بسترهای فنی، ساختارهای سازمانی و روشهای تعلیمی و تربیتی ، به سازوکارها و فرایند تصمیم گیری در آموزش الکترونیکی بپردازد.