سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شمشاد قورچایی – گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم،دانشگاه تهران
بهروز درویش زاده – گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم،دانشگاه تهران
ابراهیم قاسمی نژاد – گروه زمین شناسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

قسمت زیرین سازند گورپی در یال شمال شرقی کبیرکوه بر اساس فرامینیفرهای پلاژیک موجود زون بندی شد . بیوزونهای موجود در این برش بابیوزونهای برش الگوی Elkef ومقاطع نواحی تتیس و آتلانتیک مقایسه شد ومش خص گردید که این مقاطع کرتاسه تطابق وهمخوانی بسیار نزدیکی نشان می دهند ودر طی کرتاسه در ارتباط با هم بوده اند