سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
صالح سعیدی ابواسحقی – عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی، علوم انسانیف واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران-
ثریا حاتمی – آموزگار دبستان اسماء، آموزش و پرورش شهرستان ایذه

چکیده:
کندوکاو در آیات قرآن بیانگر آن است که حکم حجاب یکباره اعلام نشده است، بلکه به تدریج و با گذشت زمان و آماده شدن زمینه بر قلب پیامبر نازل شده است و این موجب تأثیر سریع حکم و ماندگاری آن شده است. از نظر قرآن حجاب اقسامی دارد از جمله؛ حجاب فیزیکی بدن که در قالب «خمار» و «چیوب» به پوشش ظاهری بدن و چگونگی آن پرداخته شده است. دیگر حجاب چشم؛ به کوتاه کردن نگاه به نامحرم اشاره نموده و سپس حجاب در گفتار که به نحوی سخن گفتن زنان با نامحرم است و پس از آن حجاب در رفتار که به رفتارهای ظاهری زنان حتی نحوه راه رفتن آنها اشاره می کند و در پایان به حجاب قلبی که تقوای الهی و برترین مرحله ی حجاب است پرداخته است. روش تحقیق به صورت تحلیلی- توصیفی است که به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.