سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
زهرا اسماعیلیان – استادیار عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان

چکیده:
حجاب در تمام ملل دینی و غیردینی دارای پیشینه زیادی است و یک ارزش اجتماعی برای زن مطرح بوده نه یک محدودیت. حجاب در نزد ادیان الهی از جمله مسیح و یهود و زرتشت به طور قوی وجود داشته و همچنین در ایران باستان جایگاه خاصی داشته و البته در عرب جاهلیت قبل از اسلام حجاب رایج نبوده و مسمئناً داشتن حجاب فواید و آثار بسیاری دارد که بر هیچکس پوشیده نیست. اما متاسفانه به دلایل مختلف از جمله فقر فرهنگی و موارد بسیاری بدحجابی در اکثر جوامع شیوع یافته و ارزش و منزلت زن و مرد تا حد زیادی تنزل یافته و صد درصد باید به راهکارهای صحیح و درست برای رفع این معضل جهانی اندیشید و آنها رادر جامعه بکار برد. اطلاع از جنبه ی تاریخی حجاب کامل نیست، اطلاع تاریخی ما آنگاه کامل است که بتوانیم درباره همه مللی که قبل از اسلام بوده اند اظهار نظرکنیم. قدرمسلم این است که قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجاب وجود داشته است تا آنجا که مشخص است در ایران باستان و در قوم یهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته است و حتی از آنچه در اسلام آمده سخت تر بوده است اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسیله اسلام در عرب پیدا شده است. در این مقاله سعی شده که ابتدا وضعیت حجاب در ادیان الهی و سپس در ایران باستان را بررسی کنیم.