سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
شادی رضاقلیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته تاریخ، گرایش تاریخ اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
رضا ابراهیم زاده – لیسانس آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

چکیده:
حجاب در جهان به دوران پیش از تاریخ و عصر حجر باز می گردد. از دیدگاه باستان شناسی پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب باز می گردد، بنابراین مذهب را نمی توان عامل پیدایش حجاب دانست. بررسی کتب و اسناد و آثار به جای مانده از دوره های تاریخی نشان می دهد که پوشش تمام بدن در دوره های مختلف تاریخی چه نزد زنان و چه نزد مردان در ایران یک حقیقت بوده است و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی برده اند. حجاب و پوشش بانوان در گذر تاریخ، نمادی از جایگاه زن در هر فرهنگ و تمدنی است. در این مقاله به بررسی وضعیت پوشش و حجاب زنان در ایران باستان از دوره ماد تا ساسانی می پردازیم تا روشن شود که حجاب زنان ایرانی، حتی قبل از ورود اسلام به ایران، حجابی کامل و در جهان باستان منحصر به فرد بود. بامطالعه ی اسناد تاریخی در می یابیم که زنان در مشرق زمین پوششی محکم تر و کامل تر از زنان غربی داشته و دارند و همین نشانگر این است که نگاه مردمان نسبت به زن در سرزمینی پون ایران متفاوت از دیدگاه سرزمین های غربی به مقوله «زن» بوده است.