سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سیده مریم موسوی – مدرس و کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده:
با توسل به حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) الگو و نمونه کامل حجاب و عفاف حجاب و عفاف- پدیده مذهبی – ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی و از مهم ترین نمونه های فرهنگی جامعه اسلامی است و وجدان جمعی بر روی آن تأکید ویژه دارد. حجاب از نظر لغوی به معنی پوشیدن و پرده و حاجب و عفاف به معنی پرهیز از بی پروایی و گنه کاری می باشد و در این خصوص حجاب یک خصلت بیرونی و عفاف یک خصلت درونی است. طی سالهای اخیر بر اثر آسیب پذیری درونی جامعه و تهدیدهای بیرونی، انتقال فرهنگی حجاب با اختلال مواجه گردید و عدم رعایت حجاب و عفاف در جامعه تبدیل به یک مسئله و معضل اجتماعی شده است. قرآن کریم و روایات نبوی بر مسئله حجاب و عفاف بسیار تأکید و سفارش می فرمایند لذا حجاب با پوشش جسم و زیبایی های زن ضمن حفظ عفاف باعث نمایان شدن شخصیت و منزلت زن در جامعه خواهد شد. حجاب خصلتی انسانی است و آدمیان بر مبنای فطرت و آفرینش خویش بدان رغبت دارند، و ان در تأمین سلامت فرد و جامعه تأثیر بسزائی دارد. علت گرایش زنان مسلمان به حجاب هدیه هایی است که اسلام آن را به آرامش روح و روان مردان و زنان جامعه های اسلامی عطا کرده است. حجاب و پوشش ضمانت نامه ای است که زن با تدبیر خود با یک نوع الهام برای گرانبها کردن و حفظ موقیعت خود در برابر مرد در جامعه به همراه دارد.