سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مصطفی باقری – مدرس دانشگاه پیام نور همدان
سمیه تکلو – دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور همدان

چکیده:
در تمامی جوامع بشری از عهد باستان تا آغاز عصر مدرنیسم حتی در جوامع غیردینی، انسان همواره حجاب و پوشش کاملی داشته است. حیاء و عفاف که عامل پوشیدگی و حجاب است، ریشه در فطرت انسان دارد و انسان از بدو خلقت به دلیل حیاء و شرمینگی که خداوند در وجودش قرار داده، همیشه سعی در پوشاندن خود داشته است و همواره دین اسلام، حجاب را از ضروریات دانسته است، اما در عصر کنونی برخی دگراندیشان غربگرا نام دوران حاضر را عصر برهنگی و آزادی جنسی گذاشته اند. آنان بی بند و باری را جزوی از آزادی انسان می دانند. بی شک در این دوران سخن گفتن از پوشش برای این افراد ناخوشایند و گاه افسانه ای متعلق به زمان های گذشته است. البته مفاسد و مشکلات روزافزون ناشی از این ازادی بی قید و شرط، سبب شده که تدریجاً گوش شنوایی برای این سخنان پیدا شود. بنابراین یکی از دلایل ضروریت حجاب در جوامع امروزی این است که می خواهیم محیط جامعهف محیط کار، تلاش و علم آموزی باشد، که در این مقاله سعی شده است به مسئله حجاب و نوع پوشش در جوامع مختلف کنونی و عوامل تأثیر گذار بر آن و نوع دیدگاه ها پرداخته شود.