سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
سیما زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دبیر تاریخ آموزش و پرورش کاشمر
محمدصادق واحدی فر – استادیار دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:
سعادت و سلامت هر جامعه با سلامت و سعادت کانون خانواده پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد. خانواده و دامان پرمهر والدین تنها جایگاهی است که نیازهای عاطفی و فکری فرزندان را به نحو مطلوب برآورده می کند و در آن پایه های شخصیتی افراد بنانهاده شده و فضایل اخلاقی آموزش داده می شود. از این رو هر آنچه که در استواری بنیاد خانواده مؤثر باشد پسندیده است. از آنجا که حجاب نقش بزرگی را در تکامل جامعه و رسیدن امت اسلامی به هدف آفرینش، پاکی، عفت، اصالت، و هویت فرهنگی ایفا می کند و موضوع روز جوامع اسلامی و از جمله کشور ماست تلاش شده تا وازه ی حجاب و عفاف و نقش آن در تحکیم خانواده مورد بررسی قرار گیرد، و به این نتیجه رسید که یکی از عوامل سلامت و استواری خانواده ها و جاذبه ی بیشتر زن و مرد در رعایت حجاب و پوشش حجاب و پوشش اسلامی و عفت در زنان است. البته حجاب شرط لازم استحکام خانواده است، نه شرط کافی آن و می توان گفت: «حجاب از مؤثرترین عوامل تحکیم روابط خانوادگی است وب ی حجابی از مخرب ترین عوامل تزلزل خانوادگی است.»