مقاله حجاب و پوشيدگي در شهرسازي ايراني-اسلامي نمونه پژوهش ميداني: بافت قديم شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۳۸ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: حجاب و پوشيدگي در شهرسازي ايراني-اسلامي نمونه پژوهش ميداني: بافت قديم شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجاب
مقاله معماري
مقاله اندروني
مقاله بيروني
مقاله جغرافياي انساني
مقاله شهرسازي
مقاله معماري بومي
مقاله پاويليون
مقاله پرديس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زندگي و رفتارهاي اجتماعي انسانها تابع فرهنگي است که در آن زاده شده و پروريده اند. قطعا اين فرهنگ حاصل جغرافياست، جغرافياي انساني و طبيعي. اين جغرافيا، انسان ساختها را بصورت چشم اندازهاي خاصي که نيازهاي زمان را برطرف کند، جلوه گر مي سازد. يکي از اين انسان ساختها و يا از مهمترين آنها، مساکن و معماري مساکن است. در هر فرهنگي اين مساکن با توجه به جغرافياي همان فرهنگ ساخته مي شود از جمله؛ دين، ادبيات، آب و هوا، ارتفاع و … . اين جغرافيا در کشور ايران نمودهاي ويژه اي را در ساخت و سازها از خود بر جاي گذاشته که نمود فرهنگ درونگرايي و رعايت حجاب در ساخت و سازها يکي از آنهاست. اين فرهنگ در بافت قديمي تمامي شهرهاي ايران وجود دارد. شهر شيراز يکي از شهرهايي است که به دليل سابقه طولاني، اين سنت را درون خود حفظ کرده ليکن نه در معماري کنوني و صنعتي که در معماري بافت قديم. رعايت نکردن فرهنگ درونگرايي مغايرتهاي شديد و بنيان کني را در ساخت و سازها ايجاد کرده که يکي از پيامدهاي آن نابودي فرهنگ بومي در ساخت و سازهاست و قطعا ويراني ساير نمودهاي فرهنگي را در اين مروز بوم در پي خواهد داشت. به عبارت ديگر، معماران کنوني چنان مسحور شيوه هاي غربي شده اند که رعايت فرهنگ بومي را بايد در ساخت و سازهاي قديمي جستجو کرد. اما سنت حجاب و پوشيدگي که حتي در کنده کاري هاي ۲۰۰۰ ساله رعايت شده، مي تواند هم اکنون در تلفيق سنت و صنعت رعايت شود و ما از شيشه هاي سکوريت، تراس هاي پرده گذاري شده و يا شبکه اي، آشپزخانه هاي باز  (Open)و اجبارا پرده گذاري شده، و فرار از منازل بدون در و ديوار و … نجات يابيم. ديوارها و درب هاي (دروازه ها) ورودي حياطها، ورودي خانه ها، آشپزخانه ها، حمامها و دستشويي ها با رعايت سنت پوشيدگي، هنوز هم مي توانند حريم امن و حجاب را در مساکن بوجود بياورند. اين مقاله بحث را در دو قسمت:
پيش زمينه شامل الف- درونگرايي ساخت مساکن بومي ب- برون گرايي در معماري جديد (معماري غربي) پ- بافت قديم شيراز (در حال تخريب) ۲- بحث اصلي شامل جغرافياي مساکن، فرهنگ درونگرايي، فرهنگ برونگرايي، درونگرايي و اصل بازگشت به خويش ارایه خواهد داد.