سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
میرخالق ضیاء تبار احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، گروه مهندسی آب
ام البنی محمدرضا پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه های آبی دانشگاه مازندران

چکیده:

آب و خاک دو عنصر حیاتی و از مهمترین منابع طبیعی هر جامعه ای می باشد. متاسفانه در بسیاری از مناطق و همچنین در بسیاری اززمانها این دوعنصر مهم بصورت یکجا در اختیار نبوده و در نتیجه مشکلاتی از قبیل خشکسالی، سیل، بیابان زایی، فرسایش دامنه ها و فرسایش خاک را بوجود می آورند. یکی از روش های کاهش اثرات بعضی از مشکلات فوق احداث سد با هدف مهار سیل و ذخیره منابع آب در فصول پر آب به منظور کاهش اثرات کم آبی و خشکسالی در سایر فصول و سالها می باشد.
یکی از مسائل که در حین بهره برداری از سدها همیشه مشکل ساز است، مسئله فرساش خاک و رسوبگذاری در مخزن سد می باشد. روش های متعددی جهت برآورد فرسایش و رسوب گذاری ابداع شده اند که هر یک ازآنها دارای مزایا ومعایبی می باشد. در این تحقیق به منظور برآورد دقیق تر میزان رسوبگذاری در مخازن سدها و در نتیجه برآورد میزان فرسایش درسطح حوزه اقدام به تهیه منحنی سنجه رسوب از طریق بکارگیری مدل های مختلف شده است. به این منظور داده های دبی و رسوب اندازه گیری شده در دو ایستگاه هیدرومتری واقع در بالادست و پایین دست یک سد مخزنی در یک دوره آماری طولانی مدت مورد استفاده قرار گرفت. سپس مقادیر رسوب برآوردی توسط این مدلها برای کل دوره آماری محاسبه شد. آنگاه مقادیر برآورد شده بامقدار واقعی رسوبگذاری شده در مخزن سد مورد مقایسه واقع شد.