سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان عبدی دزفولی –
آرش زبردست –
مهدی سرلک –

چکیده:

در این مقاله روند دقیق اندازه گیری و حجم سنجی مخازن ذخیره ارائه می گردد . امروزه با افزایش کاربرد و رشد روزافزون قیمت مواد نفتی ، بحث اندازه گیری حجمی مخازن دو چندان شده است . از جمله چالشهای پیش روی این بخش می توان کاربرد سیستم های نوین در حجم سنجی مخازن را نام برد . در سالهای اخیر، بدلیل صرفه جوئی های غیر کارشناسانه دقت لازم در جهت اندازه
گیری و حجم سنجی دقیق مخازن ذخیره صورت نگرفته است . این مشکل منجر به هدر رفتن مواد نفتی به طرق مختلف می گردد . آنالیز اقتصادی کالیبراسیون می تواند آثار منفی عدم توجه به این قسمت را نشان دهد و اهمیت آن با مقایسه بین ارزش مایع درون مخزن و هزینه ناچیز کالیبراسیون کاملاً مشهود می گردد . از این رو تدوین راهکارهای جدید به منظور آگاهی از مقدار ماده ذخیره
شده در مخازن امری اجتناب ناپذیر می باشد . هدف از حجم سنجی مخازن، تهیه جداول مورد نیاز به منظور تعیین حجم مخزن در ارتفاع های مختلف می باشد . در این راستا باید عوامل موثر در تعیین حجم مانند شیب کف ، نوع سقف، فضاهای مثبت و منفی و غیره مد نظر قرار گیرد . مقایسه روش ارائه شده با سایر روشهای سنتی نیز مزیت های کاربرد آن را روشن می سازد . تاثیر دما بر بدنه مخازن و چگونگی اعمال آن در روند کالیبراسیون نیز از دیگر مسائل مورد بحث می باشد که نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده در این زمینه قابل تامل است . در نهایت به منظور نشان دادن روند اجرایی کار که بر پایه اصول علمی استوار می باشد فلوچارتی ارائه گردیده است . در کلیه مراحل فوق آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته است .