مقاله حجيت «مذاق شريعت» و چالش هاي پيش روي آن (عنوان عربي: حجّية مذاق الشريعته و التحدّيات قدّامها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: حجيت «مذاق شريعت» و چالش هاي پيش روي آن (عنوان عربي: حجّية مذاق الشريعته و التحدّيات قدّامها)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مذاق شريعت
مقاله استقرا
مقاله حق طاعت
مقاله تعبد
مقاله نظام (كليدواژه عربي: مذاق الشريعۀ
مقاله الاستقراء
مقاله حق الطاعۀ
مقاله التعبد
مقاله النظام)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليشاهي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
يکي از اصول بنيادين در استنباط، مذاق شريعت مي باشد که فقيهان با به کارگيري آن در فرآيند استنباط، به بهينه سازي اجتهاد همت گماشته اند. در بسياري از موارد در مقام استدلال بريک حکم شرعي، به «مذاق شريعت» تمسک شده است، گويا فقيهان ارتکازا به فهم مشترکي ازاين واژه دست يافته اند. گستردگي استدلال به مذاق شريعت نشان از اين دارد که مي تواند حداقل به عنوان دليلي فرعي در کنار ديگر ادله مورد استفاده قرار گيرد.
فقيهان در ساليان دراز آشنايي باشرع، به اين توانايي مي رسند که از شيوه ها، روش ها و خواست هاي شارع آگاه شوند و درک ويژه اي از روح و کليت شريعت پيدا کنند و در يک باب يا همه ابواب فقهي، ديدگاه کلي شرع و روش او را درقانون گذاري و جعل احکام، به دست آورند و از اين رهگذر به استنباط احکام بپردازند.
اين پژوهش پس از تعريف مذاق شريعت به مباني حجيتي آن مانند استقراي در سنت، حسن احتياط، ظهور و اطمينان آوري پرداخته است و سپس برخي از چالش هاي احتمالي که مذاق شريعت با آن روبه رو مي شود، همچون تعبدگرايي، تاسيس فقه جديد و نظام مندي را ارزيابي کرده است.