مقاله حداقل معيشت در مناطق شهري و روستايي کشور و استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۹۴ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: حداقل معيشت در مناطق شهري و روستايي کشور و استان کردستان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداقل معاش
مقاله تابع تقاضاي سيستم مخارج خطي
مقاله استان کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني صفيار
جناب آقای / سرکار خانم: فخرحسيني سيدفخرالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي رفتار مصرف کنندگان مناطق شهري و روستايي استان کردستان و کل کشور با استفاده از تابع تقاضاي سيستم مخارج خطي و روش سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) در دوره زماني ۸۶-۱۳۶۹ پرداخته است. نتايج نشان مي دهد بيشترين ميل نهايي به مخارج فرا معيشتي در مناطق شهري و روستايي استان کردستان و مناطق روستايي کشور مربوط به گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات و در مناطق شهري كشور مربوط به گروه ساير مي باشد. همچنين مجموع حداقل معاش براي مناطق شهري و روستايي استان كمتر از مناطق شهري و روستايي کشور است.