سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین پورمقدس – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده بهداشت)
فردوس کرد مصطفی پور – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده بهداشت)
حسین علیدادی – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده بهداشت)
غلامحسین حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دانشکده بهداشت)

چکیده:

آرسنیک عنصری است که در ترکیبات پوسته زمین وجود دارد. محیط زیست از طریق منابع طبیعی و فعالیت های بشری با آرسنیک آلودگی پیدا کرده است هم اکنون تخمین زده می شود که بیشتر از ۱۰۰ میلیون نفر آبی مصرف می نمایند که غلظت ارسنیک آن از حداکثر مقدار مجاز تعیین شده بیشتر است. آرسنیک هم سمی و هم سرطان زا است. اشکال معدنی ارسنیک در آب حل می شوند که مهمترین نوعی است که انسان را در معرض خطر ابتلا به بیماریها قرار می دهد. آرسنیک در غلظت های زیاد در آب آشامیدنی می تواند سبب سرطان پوست، ریه در انسان ها و بیماری های دیگر شود. هدف از انجام این تحقیق کاهش غلظت آرسنیک در آب آشامیدنی با ا ستفاده از یک اکسیدکننده و یک کوآگولانت است.