سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور –
وحید وطن پور سرعین –
محمدحسین رسولی فرد –
علیرضا ختائی –

چکیده:

آلودگی محیط زیست یکی از بزرگترین معضلات حال حاضر زندگی انسانها به شمار می رود. در میان آلوده کننده های محیط زیست، آلاینده های آلی و بویژه رنگینه ها و سموم کشاورزی نقش ویژه ای در اختلال اکوسیستم بازی می کنند. مالاکیت سبز که بعنوان رنگینه در صنعت ابریشم، چرم و کاغذ استفاده می شود، بسیار سمی بوده و بر روی سلول های انسان تأثیر گذاشته و باعث تشکیل تومورهای کبدی می شود. ثابت شده است استفاده از واکنشگر فنتون(Fe2+/H2O2)یک روش بسیار مؤثر برای تصفیة آلاینده های آلی در پساب ها می باشد که رادیکالهای هیدروکسیل تولید شده از واکنش Fe2+ با H2O2، باعث دگراداسیون آلاینده ها می شود. ترکیبات دارای ساختار کینونی یا ترکیباتی که پس از تجزیة اولیه تولید ساختار کینونی می کنند، می توانندFe3+را بهFe2+تبدیل کرده و باعث افزایش سرعت واکنش فنتونی شوند. در کار پژوهشی حاضر، از روش الکتروفنتون برای تولید H2O2 در داخل محلول استفاده شده است که با اعمال اختلاف پتانسیل ثابت بین الکترود کار(گرافیت) و الکترود کمکی(پلاتین)، H2O2در سطح الکترود از احیاء شدن اکسیژن در محیط اسیدی حاصل می گردد. Fe3+نیز به محیط اضافه می شود. نتایج آزمایشات نشان داد که مالاکیت سبز در حضور هیدروکینون سریعتر از زمانی که از اورانژ II استفاده می کنیم، تجزیه می گردد. اورانژ II ابتدا به ساختارهای مشابه هیدروکینونی تخریب می گردد و حدواسط های کینونی تولید شده باعث افزایش سرعت واکنش الکتروفنتونی می گردد. عوامل مؤثر در این فرایند از قبیل غلظت اولیة آلاینده و غلظت اولیة کاتالیز کننده و pH مورد بررسی قرار گرفت.