سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روحان رخشائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دکترای شیمی کاربردی- عضو هیات علمی و عضو با
فدیه شفیع پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دانشجویان کارشناسی شیمی کاربردی و عضو با
معصومه ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دانشجویان کارشناسی شیمی کاربردی و عضو با

چکیده:

حذف انواع آلاینده ها بخصوص رنگهای شیمیایی و فلزات سنگین از آبها و پسابها بوسیله جاذبهای بیولوژیک Biosorption و بازیافت آنها، بعلت دارا بودن مزیتهایی نظیر ارزان بودن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین منظور از یک سرخس آبزی کوچک به نام آزولا فیلیکولوییدس Azolla Filiculoides برای حذف متیلن بلو در سیستم ناپیوسته (Batch) استفاده شد. مشاهده گردید که آزولای غیر زنده مطابق با قانون جذب فیزیکی لانگمور راندمان حذف ۷۲ درصد برای غلظت اولیه رنگ ۲۵۰ میلی گرم در لیتر در شرایط عمل زمان تماس ۴ ساعت دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و دوز مصرفی ۲ گرم در لیتر آزولا را بدنبال دارد. در اثر غیر فعالسازی آزولا بوسیله CaCl2 HCl، دترجنت سولفوناته و دمای ۵۰ درجه سانتی گراد حذف رنگ بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. ظرفیت جذب ماگزمیم متیلن بلو بوسیله آزولا در سه دمای ۵، ۲۵، ۵۰ سانتی گراد به ترتیب ۰/۵۶۶، ۰/۸۰۱، ۰/۸۸۵ میلی مول بر گرم بدست آمد. تغییر انرژی آزاد گیبس ( G نیز برای این دماها به ترتیب ۰/۶۱۶+ و ۰/۴۱۴- و ۱/۲۰۸- کیلو ژول بر گرم مول تعیین شد. تغییر آنتالی HΔ و تغییر آننتروپی SΔ جذب هم به ترتیب ۱۱/۶۳۸ کیلو ژول بر گرم مول و ۳۹/۹۵۶ ژول بر گرم مول در درجه کلوین محاسبه شد.