سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم موثقی – بخش شیمی – دانشگاه اصفهان
مجید صالحی – بخش شیمی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

آلودگی محیط بطور فزاینده سلامتی بشر و اکوسیستم را تهدید می کند و پسابهای صنعتی کمک موثری را در این راستا می نمایند. آنها می توانند حاوی گونه هاای آلی مانند آفت کشها، ترکیبات کلره، و فعال سطحی و گونه های معدنی نظیر فلزات سنگین باشند. این همزیستی مسئله تصفیه پسابها و حذف آنها را پیچیده تر می کند. در حقیقت برخی تکنیک ها برای حذف گونه های معدنی بکاررفته در حالیکه برروی گونه های آلی غیرفعال هستند و برخی دیگر درجهت عکس عمل می کنند امروزه سم زدایی یک پساب عموماً با روش مختلفی نظیر ترسیب شیمیایی، تبخیر، جذب سطحی، اسمز معکوس، استخراج با حلال، الکترودیالیز، تبادل یونی، تخریب شیمیایی، فتوشیمیایی و بیولوژیکی انجام می گیرد.