مقاله حذف آلومينيوم توسط پودر ريشه، ساقه و برگ بلند مازو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زيستي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: حذف آلومينيوم توسط پودر ريشه، ساقه و برگ بلند مازو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط بلند مازو
مقاله آلومينيوم
مقاله جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افصح وكيلي هديه
جناب آقای / سرکار خانم: خضري مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلزات سنگين به راحتي در محيط زيست تجزيه نمي شوند و اثرات زيانباري را حتي در غلظت هاي کم براي انسان و ساير موجودات زنده دارند. جنس بلوط بيش از ۲۰۰ گونه است. بلوط بلند مازو که در مناطق مختلف نيمکره شمالي پراکندگي دارد، مورد مطالعه قرار گرفت. تحقيق حاضر كه براي اولين بار صورت پذيرفت، نيروي بالقوه ريشه، ساقه و برگ بلوط بلند مازو به عنوان جذب کننده آلومينيوم در دماي محيط را بررسي نمود. حدود ۴۰ نمونه از درخت بلوط بلند مازو (يکساله) بصورت تصادفي جمع آوري شد. نمونه هاي آسياب شده برگ، ريشه و ساقه بلندمازو با محلول فلزي آلوم مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج بدست آمده از دستگاه جذب اتمي نشان داد که برگ بيشترين مقدار جذب را دارد به طوري که برگ ۸۴ درصد، ساقه ۶۲ درصد و ريشه ۶۷ درصد توانايي جذب آلومينيوم را دارد. آزمايشات نمونه هاي توده گياهي بلند مازو در برخورد با محلول شامل فلز آلومينيوم نشان دادندکه pH و طول مدت زمان تماس نمونه با محلول فلزي فاکتورهاي مهمي براي انتقال فلز مي باشند. به طوري كه بيشترين مقدار جذب پس از سه روز در pH اسيدي بين دامنه ۴ تا ۵/۴ است. روند بازجذب اين توده گياهي به کمک EDTA (اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد) به عنوان زداينده مواد جذب شده تا ۶۳ درصد موثر است. با توجه به فراواني و در دسترس بودن اين گياه در جنگل هاي شمال و نيز علاوه بر آن چون اين گياه مي تواند بيش از يك بار مورد استفاده قرار گيرد (در آزمايشات باز جذب نشان داده شد) استفاده از آن به صرفه است و نياز به گياه زياد براي حذف آلومينيوم ندارد.