سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا خراسانی – آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه
سیدنظام الدین اشرفی زاده – آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه

چکیده:

استفاده از فرایندهای غشایی در زمینه تصفیه پساب ها گسترش زیادی پیدا کرده است. در این مقاله جداسازی آمونیاکاز محلول آبی توسط تماس دهندة غشایی هالوفایبر از جنس پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفته است. تأ ثیر پارامترهای مختلف بر میزان جدا سازی آمونیاک مورد تحقیق تجربی قرار گرفت و در نهایت شرایط بهینه تعیین گردید . آزمایشات نشان داد که در شرایط مناسب غشاء تقریباًً بطور کامل آمونیاک را حذف می کند و عواملی نظیر غلظت خوراک و حضور یونهای اضافی محدودیتی برای میزان جداسازی اعمال نمی کند.