سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین قنواتی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه میکروبیولوژی
گیتی امتیازی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه میکروبیولوژی

چکیده:

در این تحقیق از باکتریهای اتوتروف اکشیده کننده آمونیاک غنی شده استفاده گردید. به منظور غنی سازی این باکتریها از نمونه پساب ذوب آهن استفاده شد. این پساب حاوی مقدار آمونیاک و فنل بالا می باشد. آمونیاک این پساب را می توان با تقویت و غنی سازی باکتریهای نیتریفیکاتور و با استفاده از کربنات سدیم به عنوان عامل محرک زا و اشتها آور تا مقادیر ۱ تا ۲ گرم در لیتر حذف نمود.