سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا رحمانی –
مهندس حمیدرضا احسانی –

چکیده:

آمونیوم از ترکیبات مهمی است که بدیل ورود آلودگی در منابع آب تولید میشود . افزایش ph میتواند ضمن تبدیل آن به آمونیاک در غلظتهای کم باعث مرگ ماهی گردد . از جمله روشهای مطرح در حذف این مواد نیتریفیکاسیون ، تبادل یون و ایر استریپینگ میباشند . در این تحقیق بمنظور بررسی امکان استفاده مجدد از آباز روش تبادل یون بوسیله زئولیت کلینوپتی لولایت برای حذف آمونیوم و از فرایند ایراستریپینگ برای زدایش آمونیوم از محلول احیا زئولیت در مقایسه پیلوت استفاده شده است