سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مریم القاصی بابااحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
علی کارگری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
ترکیبات آروماتیک طبقه بزرگی از مواد آلوده کننده ها در پساب بیشتر صنایع می باشند. این ترکیبات باید قبل از اینکه به محیط تخلیه شوند از پساب حذف شوند. پساب های حاوی آنیلین باعث مشکلات جدی زیست محیطی می شود، زیرا بسیار سمی و دارای خصوصیات سرطان زایی (حتی در غلظت های خیلی کم) می باشد. در این مقاله، جذب سطحی آنیلین از محیط آبی بر روی سطح کربن فعال بررسی شده است. هدف از این مطالعه بدست آوردن مقادیر بهینه پارامترهای عملیاتی برای حذف آنیلین از محلول های آبی می باشد. این پارامترها شامل نسبت آنیلین به کربن، pH اولیه، و اندازه ذرات کربن فعال میباشند. نتایج نشان دادند که قابلیت جذب آنیلین بر روی کربن فعال با کاهش نسبت آنیلین به کربن و کوچک تر شدن اندازه ذرات کربن فعال و همچنین با افزایش pH اولیه خوراک افزایش می یابد. آنچه در این مقاله ارائه شده است، بررسی این موضوع می باشد.