سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد نیک پی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مجید نیک پی – کانادا ، دانشگاه مونترال ، گروه بیو شیمی
حسین کاظمیان – آزمایشگاه تحقیقاتی جابرین حیان ، سازمان انرژ ی اتمی

چکیده:

این مطالعه با هدف توسعه روش صافی چکنده ، در زمینه کنترل جریان هوای آلوده به بخارات MTBE انجام شده است. تاثیر میکروبی بستر صافی چکنده با سویه های میکروبی موجود در لجن فعال و مناطق با سابقه آلودگی به بزین و MTBE و کنسرسیوم میکروبی تجزیه گر MTBE که در شرایط آزمایشگاهی استخراج شده بود ، مورد بررسی قرار گرفت. ار آنجایی که در صافی های چکنده امکان کنترل دقیق تر شرایط لازم برای رشد میکروبی وجود دارد ، از یک راکتور صافی چکنده در ابعاد آزمایشگاهی برای تجزیه بیولوژیک بخارات MTBE استفاده شد. پس از ساخت صافی چکنده ، ابتدا ، بستر صافی با گونه های میکروبی بومی موجود در لجن فعال و مناطق با سابقه مواجهه با بنزین و MTBE تلقیح شد. در یک دوره عملیاتی طولانی در شرایط بارگذاری یکنواخت ، تجزیه بیولوژیک بخارات MTBE مشاهده نشد. سپس بستر صافی تعویض و با مقادیر ناچیزی از کنسرسیوم میکروبی تجزیه گر که قادر به استفاده از MTBE به عنوان تنها منبع کربن و انرژی بود ، تلقیح شد. پس از یک دوره انطباقی کوتاه ، صافی چکنده قادر به حذف ۲۵ گرم MTBE در متر مکعب بستر در ساعت در ساعت با کارایی دفع تقریبا ۹۰% شد ، که مطابقت خوبی با مطالعات شاخص انجام شده در این زمینه دارد. نتایج این مطالعه گویای آن است که امکان کنترل و حذف بیولوژیک MTBE در شرایط کنترل شده توسط سویه های خالص و مخلوط با قابلیت تجزیه کنندگی اثبات شده وجود دارد.