مقاله حذف برخط آرتيفکت پلک زدن از سيگنال هاي مغزي در سيستم هاي ارتباطي مغز با کامپيوتر با استفاده از تحليل وفقي مولفه هاي مستقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: حذف برخط آرتيفکت پلک زدن از سيگنال هاي مغزي در سيستم هاي ارتباطي مغز با کامپيوتر با استفاده از تحليل وفقي مولفه هاي مستقل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي ارتباطي مغز با کامپيوتر
مقاله سيگنال الکتروآنسفالوگرام
مقاله آرتيفکت چشم
مقاله تحليل مولفه هاي مستقل
مقاله پردازش تطبيقي
مقاله شبکه هاي عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شائق بروجني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانيان اميدوار عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير کوشش هاي بسيار زيادي جهت استفاده از سيگنال هاي مغزي به عنوان يک کانال ارتباطي مستقيم بين انسان و کامپيوتر انجام گرفته است. اين کانال ارتباطي، سيستم هاي واسط مغز با کامپيوتر مبتني بر سيگنال مغزي ناميده مي شود. هدف تحقيقات در سيستم هاي واسط مغز با کامپيوتر ايجاد يک کانال ارتباطي است که مستقيما فعاليت هاي مغزي را به فرمان هاي کنترلي تبديل کند. اين سيستم ها بر اساس تصور ذهني حرکت و يا يک فعاليت ذهني خاص استوار هستند. تصور حرکت باعث ايجاد پتانسيل هايي در سطح قشر حرکتي مغز مي شود. مي توان از اين سيگنال ها به عنوان يک دستور به کامپيوتر استفاده کرد. اما تشخيص اين سيگنال ها به علت پايين بودن نسبت سيگنال به نويز و وجود آرتيفکت هاي مختلف يک فرآيند پيچيده است. از مهم ترين مشکلات در گسترش سيستم هاي ارتباطي مغز با کامپيوتر، حذف بي درنگ آرتيفکت ناشي از پلک زدن چشم از سيگنال هاي مغزي است. تاکنون روش هاي مختلفي براي حذف آرتيفکت پلک زدن از سيگنال هاي مغزي ارايه شده است. يکي از روش هاي مؤثر و مطرح براي حذف آرتيفکت هاي مختلف از سيگنال هاي الکتروآنسفالوگرام استفاده از تحليل مولفه هاي مستقل است. اما اين روش نياز به تشخيص چشمي مولفه هاي مستقل مربوط به آرتيفکت ها دارد. بازبيني چشمي از مولفه ها بسيار زمان بر بوده و براي حذف برخط آرتيفکت، مناسب نيست. در اين مقاله، راهکار جديدي مبتني بر تحليل مولفه هاي مستقل براي حذف برخط آرتيفکت پلک زدن از سيگنال هاي مغزي گسترش داده شده است. براي اين منظور، الگوريتم هاي مختلف وفقي تحليل مولفه هاي مستقل پيشنهاد و کارآيي آنها در شرايط مختلف با انواع داده هاي شبيه سازي شده مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد که روش هاي وفقي تحليل مولفه هاي مستقل در شرايط خاصي به خوبي قادر به جداسازي برخط منابع هستند. به منظور حذف برخط آرتيفکت از سيگنال هاي مغزي با استفاده از راهکار پيشنهادي، آزمايشات مختلفي بر روي انسان انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که اين روش ها به خوبي قادر به حذف کامل آرتيفکت پلک زدن چشم به صورت برخط از سيگنال هاي مغزي بوده و براي استفاده در مانيتورينگ برخط EEG و سيستم هاي ارتباطي مغز با کامپيوتر مناسب هستند.