سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مسگری شادی – دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی شیمی
سهیلا یغمایی – دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی شیمی
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی شیمی
زهرا قبادی – دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

این تحقیق از چهار محل ( فاضلاب پتروشیمی تبریز ، فاضلاب کارخانه رنگ سازی ، خاکهای اطراف مخزن ذخیره بنزین در پمپ بنزین و کمپوست حاصل از زباله های شهری ) نمونه برداری میکروبی انجام شدو ١٦ باکت ری جداسازی گردید . از بین ١٦ باکتری ٥ باکتری انتخاب شده و توانایی آنها در حذف بنزن وتولوئن مورد آزمایش قرارگرفت . نتایج نشان میدهد هر ٥ باکتری توانایی حذف بنزن در غلظتهای بالا را دارند .بیشترین درصد حذف توسط باکتریها بدین صورت میباشد : ۱۱ KA ٧٠ در صد ، RA ٥٠ د ر صد ، ۱ RA2٦٠ در صد، ۲ PA ٧٠ در صد و PA ٧٠ در صد.